Draugija įkurta, siekiant puoselėti vystyti ir remti etninių grupių moterų verslininkių gyvenančių Lietuvoje veiklą, nukreiptą į verslo organizavimą ir vystymą.

Draugija

 • skatina verslo organizavimą ir vystymą šalies etninių grupių moterų tarpe;
 • siekia sukurti mokymo bazę verslininkėms;
 • organizuoja ir stiprina ryšius tarp Lietuvos ir tarptautinių moterų verslininkų visuomeninių organizacijų ir kitų draugijų;
 • teikia teisinę-socialinę pagalbą Draugijoms nariams;
 • vysto leidybinę, informacinę veiklą.

Draugija siekia

 • gerinti socialinės adaptacijos veiksmingumą, aktyvinti socialinę, darbinę bei visuomeninę tautinių mažumų veiklą;
 • harmonizuoti visų visuomenės narių tarpusavio santykius, kelti bendravimo kultūrą;
 • skatinti savęs pažinimą ir gerinti socialinę-psichologinę gyvenimo kokybę;
 • plėsti visuomenės narių akiratį, siekiant geriau suvokti įvairių tautų bei asmenybių vystymosi dėsnius bei šiuolaikinėje visuomenėje vykstančius procesus vieningos Europos integracijos kontekste.

Nariai:

 1. Lietuvos estų draugija, pirmininkė Liia Urman: urman@takas.lt, www.les.lt
  estu
 2. Tautinių bendrijų namai, direktorė: Alvida Gedaminskienė: info@tbn.lt, www.tbn.lt
  namai
 3. Romų integracijos namai, pirmininkė Božėna Karvelienė: bozena.karveliene@gmail.com
  romu
 4. Lietuvos-uzbekų bendrija “Pachtakor“, pirmininkė Kuisin-oi Zujienė: kuisinoi.zujiene@gmail.com
 5. Lietuvos ukrainiečių moterų sąjunga, vice pirmininkė Natalija Šertvytienė: sertvytiene@gmail.com
 6. Baltijos čečėnų bendrija, pirmininkė Eminat Sajeva: aminat125@hotmail.com
 7. Lietuvos rumunų kultūros bendrija „Dačija“, pirmininkė Lucia Bartkienė: lucia.bartkiene@gmail.com
 8. Panevėžio baltarusių bendrija, pirmininkė Rosana Steponavičienė: rshvedko@yahoo.com