Pastaruoju metu Skandinavijos šalis užtvindė imigrantai iš ne Europos šalių, iš kurių 45% yra moterys, kurių užimtumas yra 16,9% mažesnis, negu moterų, turinčių ES pilietybę. Šią grupę sudaro daug moterų, kurios turi menką išsilavinimą, nedidelę darbo patirtį ir priklauso nuo socialinės rūpybos.

Visose partnerinėse šalyse yra sukurta įvairių veiklų nutraukti šių moterų socialinę izoliaciją, bet realiai tik nedidelei jų daliai pavyksta patekti į darbo rinką. Priežastys, kodėl daugelis moterų imigrančių nesinaudoja galimybe lankyti profesinius parengiamuosius kursus, yra žemas savigarbos jausmas, pateikiamos informacijos sudėtingumas ir trūkumas išankstinių rekomendacijų.

Projekto tikslas yra sukurti Šiaurės šalių tinklą, kurį sudarys profesinio mokymo organizacijos, Suaugusiųjų švietimo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su integracija ir lyčių lygybe, socialinės rūpybos skyriai ir valstybiniai užimtumo centrai tam, kad sutelkti patirtį ir žinias, siekiant parengti strategiją kaip padėti moterims imigrantėms su žemu išsilavinimo lygiu įsitraukti į tolimesnį profesinį mokymąsi partnerinėse šalyse. Šio tinklo nariai parengs strategiją, kuri bus grindžiama liberalaus suaugusių švietimo metodika, kuri yra lanksčiausia švietimo forma mokymo pradžiai turint omeny tikslinės grupės poreikius.

Projekto konsorciumą sudaro partneriai iš Lietuvos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos.

Projektą koordinuoja FOLKUNIVERSITETET KURSVERKSAMHETEN, Švedija.

Projekto eigoje parengta lyginamoji ataskaita, remiantis apklausos, kurią vykdė Nordplus/Adult projektas “Pagalbos tinklas mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse” rezultatais. Čia yra pateikti tyrimų rezultatai, gerosios patirties pavyzdžiai integracijos srityje bei rekomendacijos kaip padėti moterims su žemu išsilavinimo lygiu integruotis į darbo rinką.