Kas gali būti bendro tarp Lietuvos etninių grupių moterų ir Jungtinių Amerikos Valstijų? Vienas bendras bruožas, visada jungiantis žmones, yra jie patys, o ypač jų mintys ir jausmai. Tačiau šis rašinys labiau apie mintis ir idėjas, kilusias iš jausmų.

Kas gali būti bendro tarp Lietuvos etninių grupių moterų ir Jungtinių Amerikos Valstijų? Vienas bendras bruožas, visada jungiantis žmones, yra jie patys, o ypač jų mintys ir jausmai. Tačiau šis rašinys labiau apie mintis ir idėjas, kilusias iš jausmų.

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada bendradarbiauja su US-LT ALUMNI asociacija. Tai organizacija, jungianti žmones, kurie stažavosi JAV – studijavo, dėstė, dirbo mokslinį darbą. Iš ten jie atsivežė ne tik platesnį žvilgsnį į pasaulį, bet ir naujų idėjų, kurios gali padėti kurti geresnį pasaulį. Ne kur nors toli, o čia pat, Lietuvoje. Tas idėjas neretai padeda įgyvendinti JAV ambasada Vilniuje.

Aš esu viena iš US-LT ALUMNI asociacijos narių, Vilniaus universiteto anglų filologijos katedros docentė. 2011 metais gavusi Fulbright’o stipendiją stažavausi Kalifornijos universitete Berklyje (JAV). Prieš keletą mėnesių Į mane kreipėsi US-LT ALUMNI asociacijos Prezidentė Aistė Ptakauskė, mūsų universiteto ir mūsų katedros absolventė, kūrybingas ir energingas žmogus, norėdama pasidalyti viena puikia idėja. Toliau apie ją ir papasakosiu.

Dirbdama kituose projektuose drauge su įvairiais žmonėmis, Aistė susitiko Liią Urman, Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugijos pirmininkę. Ši draugija vienija įvairių tautybių moterų organizacijų Lietuvoje lyderes. Dauguma šių moterų Lietuvoje atsidūrė ištekėjusios už vyrų lietuvių arba kitais keliais. Tai moldavė, rusė, estė, uzbekė ir daugybė kitų tautų moterų. Liia seniai brandino mintį, kad tokioms moterims būtų daug lengviau rasti kontaktų, integruotis į platesnį verslininkų ratą, jei jos mokėtų kalbą. Lietuvių kalbos jos pramoko gyvendamos tarp gimtakalbių lietuvių, bet reikėtų anglų… O dar verslo kalbos pradmenys būtų tikrai didelė vertybė – langas į visą pasaulį.

Tinkami žmonės susitikę tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku gali išspręsti daugybę problemų. Su Aiste ir Liia parengėme projektą. Kadangi Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija iškart pažadėjo, kad suras patalpas ir visas reikiamas priemones kalbai dėstyti, beliko gauti paramą pačiam dėstymui finansuoti. Čia mums ir pravertė US-LT ALUMNI asociacija, kuri palaiko glaudžius ryšius su JAV ambasada Vilniuje. Ji sutiko iš dalies finansuoti projektą, o jo įgyvendinimą pavedė man. Esame dėkingi Tautinių bendrijų namams, kurie mums suteikė patalpas ir maloniai priėmė. Esame dėkingi Ambasadai, kuri kartu su anglų kalba siekia skleisti ir savo šalies vertybes bei skatinti žmones integruotis į visuomenę, ypač ugdant jų verslumą ir inovatyvumą. Anglų kalba būtų pagrindinis įrankis šiems gebėjimams ugdyti.

Šis kelių mėnesių anglų kalbos kursas jau vyksta. Jį dėsto puiki jauna specialistė, VU Anglų filologijos katedros absolventė Beata Mažul. Kursas prasidėjo nuo bendrosios anglų kalbos, pamažu pereinama prie kai kurių verslo kalbos elementų. Pavydėtinas žmonių entuziazmas – nepaisant to, kad kai kurios kursantės jau senokai baigė vidurinę mokyklą, jų gebėjimas ir noras mokytis neišblėso. O juk norint užsiimti tokia veikla ir pajusti jos rezultatus, svarbiausia turėti atkaklumo ir motyvacijos. Netikite? Ateikite ir pamatysite.

Inesa Šeškauskienė

Migrančių moterų lyderių vaidmens stiprinimas logo