Projekto tikslas – inicijuoti Europos kalbų aplanko sukūrimą padedantį imigrantams Lietuvoje sėkmingiau mokytis lietuvių kalbos, vertinti savo gebėjimus ir kelti mokymosi tikslus.

Europoje egzistuojantys Kalbų aplankai nėra tinkami visoms šalims ir visoms kultūrinėms terpėms, todėl projekte buvo bandoma nagrinėti specifines kiekvienos šalies-partnerės situacijas, apibendrinti patyrimą taikant Europos kalbų aplankus ir parengti rekomendacijas, kaip toks Aplankas turėtų būti rengiamas, taikomas, informuojami visi Aplanko vartotojai ir rengiami šią metodiką taikantys mokytojai.

Norint ištirti Lietuvos imigrantų poreikius buvo organizuoti bandymai taikyti Lietuvoje parengtus Europos kalbų aplankus mokant lietuvių kalbos Tautinių bendrijų namų lietuvių kalbos kursuose imigrantams. Aplanką bandė dviejų grupių trijų mėnesių kurso dalyviai imigrantai. Dalyvių apklausa ir Aplanko taikymo aptarimas baigus bandymą ir jo metu parodė, kad pati Aplanko idėja yra efektyvi ir galėtų prisidėti prie sėkimingo kalbos mokymosi, nes padeda geriau suvokti kalbos įsisavinimo procesą, organizuoti savarankišką mokymąsi, vertinti pasiektus rezultatus, kelti mokymosi tikslus bei geriau organizuoti mokymo ir mokymosi procesą. Tačiau projekto dalyviai pabrėžė, kad egzistuojantis Aplankas nėra tinkamas imigrantams, kadangi jo formuluotės yra per daug sudėtingos, jis yra perkrautas imigrantams nebūtinais aprašais ir nėra patraukliai apipavidalintas. Dalyviai pateikė konkrečius siūlymus, kaip reiktų tobulinti ar modifikuoti Aplanką, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant projekto rekomendacijas Aplanko kūrėjams ir siūlymus kalbos mokytojams.

Projekte dalyvavo keturių šalių (Ispanijos, Italijos, Slovėnijos ir Lietuvos) kalbų mokytojai dirbantys su imigrantais.

Keturių šalių bendradarbiavimo rezultatas buvo „Rekomendacijo ir siūlymai“ Europos kalbų aplanko migrantams kūrėjams ir kalbų mokytojams dirbantiems su migrantais. Rekomendacijos rėmėsi jau taikomų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse aplankų tyrimu, dokumentų susijusių su EKA kūrimu analize ir fokusinių grupių aptarimais. Rekomendacijose išdėstyti principai ir siūlymai padės ateityje sukurti Europos kalbų aplanką imigrantams atsižvelgiant į jų poreikius ir specifinius darbo su migrantais bruožus.

Su projekto rezultatais ir dokumentais galima susipažinti šiuo adresu: www.accem.es, skyriuje „in detail“.