Šių metų balandžio pradžioje Tautinių bendrijų namuose vyko  dviejų dienų tarptautinės dirbtuvės „INTEGRA – NVO dirbančių su moterimis migrantėmis institucinių gebėjimų stiprinimas“. Tai ypatingo dėmesio ir pasisiekimo sulaukęs projektas, kuriuo buvo siekiama išspręsti daugelį moterų migrančių aktualių problemų ir atsakyti į dominančius klausimus. Buvo aptartos ksenofobijos, rasizmo, diskriminacijos darbo rinkoje ir visuomenėje problemos, ieškoma būdų kaip paskatinti toleranciją ir kultūrų dialogą. Apžvelgta kaip per nevyriausybines organizacijas, dirbančias su migrantėmis,  ugdyti  moterų migrančių verslumo įgūdžius, didinti jų konkurencingumą darbo rinkoje, tuo pačiu pagreitinant   jų integraciją.

Mokymuose dalyvavo daug nevyriausybinių organizacijų moterų vadovių, kurios dirba su moterimis migrantėmis ir dažnai, dėl atvykusiųjų kalbos žinių stygiaus,  turi spręsti moterų migrančių problemas. Tad šios dviejų dienų dirbtuvės buvo aktualios daugelio regionų moterims, nevyriausybinių organizacijų vadovėms. Jos atvyko iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir kitų. Viso mokymuose dalyvavo virš 50 įvairių organizacijų atstovų.

Pirmos dienos mokymuose pranešimus skaitė:

  • Liia Urman, Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugijos pirmininkė. Projekto INTEGRA iniciatorė, vadovė ir  koordinatorė.
  • Gintaras Bagužis, Vilniaus Migracijos valdybos viršininkas savo pranešime „Migracijos teisiniai aspektai“ supažindino su ypatingai migrantėms aktualiais  įstatymo pakeitimais migracijos imigracijos srityje, paaiškino dokumentų keitimo aktualijas.
  • Nijolė Dirsienė, Vilniaus miesto krizių centro direktorė „Smurto artimoje aplinkoje fenomenas, paslaugos moterims migrantėms“ – tai pranešimas su tikromis gyvenimo istorijomis iš moterų migrančių gyvenimo.
  • Ypač didelio susidomėjimo sulaukė Fitneso Klubų Asociacija vadovo profesionalus lektorius Jurijaus Clavo paskaita „Kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę?“. Investavimas, pinigų srautų paskirstymas, pilnavertės senatvės užtikrinimas turi būti aktualus kiekvienam gyvenančiam ne tik šia diena, bet ir galvojančiam apie ateitį.

 

Kitos dienos dirbtuvėse Tautinių mažumų reikalų skyrius prie LR Kultūros ministerijos Vyr. specialistė Rasa Paliukienė tautinių mažumų situaciją Lietuvoje apžvelgė savo pranešime „Tautinės mažumos Lietuvoje. Situacijos analizė“.

Vida Gintautaitė Šiaurės ministrų Tarybos biuro Lietuvoje patarėja socialiniais, aplinkos ir NVO bendradarbiavimo klausimais, stebėdama susidomėjimą projektu, matydama jo aktualumą kvietė teikti paraiškas būsimiems projektams. Su visomis projektų teikimo galimybėmis supažindino savo kalboje „Šiaurės ir Baltijos šalių paramos nevyriausybinėms organizacijoms programa“.

Antros dienos mokymuose savo patirtimi darbu su migrantėmis dalinosi Švedijos, Suomijos ir Estijos moterų organizacijų atstovės.

  • Monica Ileana Cristea Švedijos migrančių moterų federacijos “Riffi” vice – pirmininkė savo kalboje “Moterų migrančių integracija. Situacija Švedijoje” papasakojo apie esamą migracijos padėtį Švedijoje, viešąją pusę ir tai kas nėra rodoma, kas jau yra padaryta ir kokie dar yra neišspręsti klausimai.
  • Natalie Gelbert, Multikultūrinė moterų asociaciją „Monika“ „Moterų migrančių intergracija. Suomijos praktika“ išsamiai papasakojo kokius kelius nuėjo moterų migrančių organizacija kol tapo stipri, vyriausybės remiama, turinti svarų balsą organizacija.
  • Marianna Drozdova, Estijos – Rusijos kultūros rūmai  „Moterų migrančių integracija dalyvaujant kultūrinėse veiklose“ rėmėsi savo mokslinio tyrimo medžiaga ir pasakojo apie migrantų problemas Estijoje.

Mokymų pabaigoje visos  dalyvės  ir mokymų pranešėjos sprendė dar iškilusius  klausimai, dalijosi ateities perspektyvomis ir planais, taręsi kokius bendrus projektus teikti. Visų sutarimų mokymai turi tęstis, o moterų organizacijos turi, privalo įsitvirtinti čia Lietuvoje, tam kad galėtų jau dabar ir ateityje padėti atvykstančioms gyventi į Lietuvą.

Diskusijų pabaigoje iškilmingoje aplinkoje buvo įteikti  sertifikatai.