2009 m. lapkričio 3-4 d. Vilniuje vyko 2 dienų seminaras: „Migrančių moterų lyderių vaidmens stiprinimas organizacijoje“

Seminaro išvados:

  1. Lietuvos migrantėms reikia aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, kad Lietuvos gyventojai kuo daugiau sužinotų apie migrančių veiklą, apie ryškias migrančių asmenybes.
  2. Trūksta TV laidos apie migrančių moterų gyvenimą Lietuvoje.
  3. Nepaisant teisiškai įtvirtinto moterų ir vyrų lygybės principo, moteris ES (ir Lietuvoje) vis dar patiria diskriminacija dėl lyties.
  4. Lietuvoje trūksta tyrimų susijusių su tautinėms mažumoms priklausančių moterų padėtimi.
  5. Reikia organizuoti  daugiau įvairiu mokymų migrantėms.
  6. Moteris migrantė naujojoje kultūroje, prisitaikydama prie naujų gyvenimo aplinkybių, priimdama naujos socialinės ir kultūrinės aplinkos taisykles, neturėtų aklai joms paklusti, o turėtų išmokti kurti savas taisykles, kurios išryškintų jos savitą kilmę, tautinės kultūros ypatumus, kurie turtintų naujai priimtą socialinę kultūrinę aplinką, ženklintų moters asmeninį ir etninės bendrijos, net naujos tėvynės gyvenimą.
  7. Trūksta organizacijos teikiančios įvairiapusišką informaciją ir pagalbą atvykėliams, pavyzdžiui organizacija (SOS) –– „pirmoji pagalba“.
Seminaro programa