Tautinių bendrijų namuose Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugijos pirmininkė Liia Urman susitiko su Lenkijos fondo, kurį įsteigė Ksenija Naranovič, atstovėmis Ksenia Hatalskaya ir Zofia Batdyga. Fondo pagrindinė veikla – parama trečiųjų šalių migrantams.

Susitikimo metu buvo aptartos šių organizacijų bendradarbiavimo galimybės. Susitikime dalyvavo Tautinių bendrijų namų vyriausioji specialistė Edita Ratkuvienė.